Bi-SAP s.c.


Prowadzimy działalność w zakresie:

- rewizji finansowej sprawozdań finansowych

- doradztwa z zakresu rachunkowości, finansów i spraw podatkowych

- prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych

O nas


Spółka Cywilna „Bi - SAP” rozpoczęła działalność od dnia 01.01.1993r. i została wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 812 w dniu 26.09.1995r.


Biegli rewidenci przeprowadzający badanie:

imię i nazwisko

numer w rejestrze biegłych rewidentów

Zofia Adamczyk

15

Teresa Sałek

3571

posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i długoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych.

Kontakt


Zapraszamy do kontaktu:

(48) 344 99 73